Tomorrow

Stoacılık ve Dış Dünya

Stoacılık ve Dış Dünya

Stoacı felsefe, bu anlayışın köklerini derinlemesine ele alır. Stoacılar, insanların kontrol edemeyecekleri dış olaylar yerine, bu olaylara karşı verdikleri tepkilere odaklanmaları gerektiğini savunur. Epiktetos’un “İçsel Huzur ve Güç” (Enchiridion) adlı eserinde, “İnsanları rahatsız eden olaylar değil, bu olaylar hakkındaki yargılarıdır” sözü bu bakış açısını net bir şekilde ortaya koyar.

Epiktetos’a göre, dış dünyada meydana gelen olaylar üzerinde kontrolümüz yoktur, fakat bu olaylara verdiğimiz tepkiler ve bu olaylar hakkında geliştirdiğimiz düşünceler tamamen bizim irademize bağlıdır.

Bu yazıyı paylaş: