Tomorrow

Sosyal Kaytarma

Sosyal Kaytarma

“Sosyal kaytarma” kavramı, grup içindeki bireyin, diğerlerinin çabalarından faydalanarak kendi katkısını en aza indirme eğilimini ifade eder. Bu terim, sosyal psikoloji ve grup dinamikleri alanında sıklıkla kullanılır.

Sosyal kaytarma durumunda, bireyler grup içindeki iş birliği veya katılım gerektiren bir görevde diğerlerine kıyasla daha az çaba sarf ederler veya görevden tamamen kaçınırlar. Bunun nedenleri arasında kişisel motivasyon eksikliği, grup içindeki sosyal normların etkisi, diğerlerinin çabalarına güvenme veya bireysel kaynakları koruma gibi faktörler bulunabilir.

Bu tür davranışlar, grup performansını olumsuz yönde etkileyebilir ve diğer grup üyeleri arasında haksızlık hissi yaratabilir. Sosyal kaytarma durumu, grup içindeki iş birliğini ve katılımı artırmak için yönetim ve liderlik stratejileri geliştirmek için dikkate alınması gereken bir konudur.

Bu yazıyı paylaş: