Tomorrow

Sağlıklı İş Gücü

Sağlıklı İş Gücü

Öncelikle sağlıklı iş gücü için önerilen ilkelerin çıkış noktası sayılan “mavi bölge”nin ne olduğunu açıklayalım. Mavi bölge, ortalama yaşam beklentisinin yüksek ve refahın yüksek olduğu bölgeleri belirten bir terimdir. Gelelim ilkelerin neler olduğuna:

1.Çalışanlara besleyici gıda seçenekleri sunmak: Çalışanlarına iş yerinde sağlıklı gıda seçenekleri sunan şirketlerde çalışan mutluluğu ve işgücü gelişim gösterdi.

2. Yapılan işe bir amaç duygusu aşılamak: Yapılan işte amaç ve anlam bulan çalışanların daha özverili bir biçimde çalıştıkları ve gerekli durumlarda karar verme sorumluluğu alabildikleri görüldü.

3. Toplulukların oluşumunu teşvik etmek: Özellikle iş ortamında topluluk kültürüne sahip olan şirketler, birbirleriyle daha olumlu iş ortamlarına sahip şirketlerdir.

4. Stres yönetimi kaynağı sunumu: Çalışma ortamları bazen stresli olabilir ama gerekli stres yönetimi kaynağı varsa bu bir problem değil, günlük hayatın bir parçasıdır.

5. İş yerindeki liderlerin, sağlıklı rutinlere sahip olması: Liderler, çalışanlara aktardıkları sağlıklı rutin önerilerini kendileri de uygularlarsa bu durum çalışanlar tarafından daha fazla kabul görür.

Bu yazıyı paylaş: