Tomorrow

Mitoloji 101: Zeus

Mitoloji 101: Zeus

Zeus, adı gün ışığı anlamına gelen Hint-Avrupalı bir kökene bağlanır. O, Gök’ü ve hava olaylarını yönetir. Kendisine bazen ombrios (fırtına getiren) ya da Akraios (en yüksekteki) denmiştir.

Zeus Meilikhios (yatıştırıcı) Girit kökenli olup bir toprak kültü ile bağlantılıdır. Bu nedenle de yılan biçiminde tasvir edilir. Zeus, Polieus yani otoritenin ve Polis’in (site) koruyucusudur. Yüzyıllar geçtikçe diğer bütün tanrıların üstü olan Zeus, filozofların gözünde dünya düzenini yönlendiren düşünceyi temsil etmiştir.

Yunanlılar, zaman içinde Zeus’u adaletle bir saymışlardır. Yemini güvenceye alır, konuklarla yolcuları korur. Olimpia’da ona adanan oyunlar, Yunanistan’ın politik ve kültürel birliğini simgeler.

Bu yazıyı paylaş: