Tomorrow

Liderlik Kuralları: Amacın Liderliği

Liderlik Kuralları: Amacın Liderliği

Misyon; yani bireylerin hayatta ve işteki amaç anlayışı, hedeflere ulaşırken yolda karşılarına çıkan engelleri teker teker aşmalarını sağlayan, hayatlarına süreklilik getiren bir güçtür. Psikoloji çalışmalarında da iş ve özel hayatta bir misyona sahip bireylerin, daha üretken, mutlu, ve yaşam doyumuna sahip olduğu vurgulanıyor.

Simon Sinek, ilham veren liderlerin bir nedeninin olduğundan bahsediyor. Bir misyona sahip olan lider, organizasyonun tüm üyelerinin daha yüksek bir amaca hizmet ettiklerini hissetmelerini sağlar. İşte bu duygu, iş hayatındaki verimliliğin, sürekliliğin ve yılmazlığın en önemli anahtarıdır. Lider, aşkın amaçların hizmetinde yönlendirici bir rehber görevini üstlenir.

Misyon temelli yönetimde liderler, ilham vererek çalışanları motive ederler. Çalışanların inançlarıyla bağlantı kurar, anlamlı hedefler ve zorluklar yaratırlar.

Konuyla ilgili çalışmalar yapan uzmanlardan birkaç anekdot:

Lolly Daskal, liderliğin karakterle başladığı ve etkili liderliğin içeriden başladığı değerli bir noktaya işaret ediyor. Cameron Morrissey, takdir edilmeyen insanların organizasyonlarda düşük performans gösterdiğini vurguluyor. Jesse Lyn Stoner ise, çalışanlar üzerindeki değişimin; kanunlarla ve kurallarla olamayacağını, onları anlayan bir liderlik modeliyle mümkün olacağını vurguluyor.

Günün sonunda ortaya çıkan şey şudur: Yönetimlerin temeli, öz-yönetimdir ve tüm liderlik türleri kendi kendine liderlikten başlar.

Bu yazıyı paylaş: