Tomorrow

İnsan ve Özgürlük

İnsan ve Özgürlük

“İnsan özgürlüğe mahkûmdur; çünkü bir kez dünyaya fırlatıldıktan sonra yaptığı her şeyden sorumludur.”

Jean-Paul Sartre’ın bu ünlü sözü, insan varoluşunun derin bir gerçeğini gözler önüne serer. Sartre’a göre, insanın dünyaya gelişiyle birlikte kazandığı özgürlük, aynı zamanda kaçınılmaz bir sorumluluk yükler. Bu özgürlük, kişinin her eyleminin, her seçiminin ve hatta her düşüncesinin sonuçlarını üstlenmeyi gerektirir. Kendi kaderimizi belirleme yetisi, bizi başkalarının iradesinden bağımsız kılar; ancak bu bağımsızlık, yaptığımız her şeyin sonuçlarına da katlanmayı zorunlu kılar. Dolayısıyla, Sartre’ın felsefesi, özgürlüğü bir lütuf olarak değil, bir zorunluluk ve aynı zamanda ağır bir yük olarak görür. Bu bağlamda, insanın varoluşsal durumu, sürekli bir seçim ve sorumluluk bilinci içinde olmayı gerektirir. Sartre, özgürlüğün kaçınılmazlığıyla birlikte gelen bu sorumluluk anlayışıyla, insanı kendi hayatının yazarı olmaya davet eder.

Bu yazıyı paylaş: