Tomorrow

İnovasyon Proje Yönetimi Değildir

İnovasyon Proje Yönetimi Değildir

İnovasyon, mevcut teknolojiyi, veriyi ve ihtiyaçları kullanarak insanların beklemediği bir ürün ve hizmet yaratma sürecidir. Oldukça zor ve karmaşık bir yapısı olduğu iddia edilir. Karmaşıklığın ortaya çıkış sebebi ise inovasyon kavramının, proje yönetimi ilkeleri ile karşılaştırılmasından kaynaklanır.

 Photo by Reza Rostampisheh on Unsplash

Proje yönetimi, iş hayatında çok kritik önem taşıyan ve farklı disiplinleri bir arada tutan çok önemli bir yönetim mekanizmasıdır. Proje yönetim ilkelerine göre; yapılacak her çalışma, revizyon veya uygulama bir projedir. Web sitesine yeni bir buton koymanın bile farklı departmanlar üzerinde etkileri olduğu kurumsal şirketlerde ilerleme adına yapılan bütün çalışmalar proje yönetimi vasıtasıyla ve onların kurguladığı plan ve iletişim yöntemleri ile gerçekleşir.

Bu durumda inovasyon kavramının doğru tanımlanmadığında proje yönetimi ile karıştırılması veya benzer bir olgu olarak görülmesi oldukça doğaldır.

İnovasyon ile proje yönetimini birbirinden ayıran temel olgu ise müşteri için “değer yaratımı” kavramıdır. İnovasyon süreci tamamlandığında; müşterinin beklemediği, henüz kıymetini bilmediği ve onu şaşırtacak bir değer çıkaması gerekmektedir. Değer kavramı ise insan hayatını tümden değiştirmek olarak yorumlanmamalıdır. Google’ın arama motorunda bir iki harf yazdıktan sonra ortaya çıkarttığı tahminler,basit gibi görülen inovasyonların müşteri tarafında ne kadar büyük bir “değer” görebildiğinin en güzel örneklerini arasındadır.

İnovasyon nedir? Ne değildir?
1- İnovasyon beklenti değildir: İnsanların beklentilerini gerçekleştirmek inovasyon değildir. İnsanları şaşırtmayan herhangi bir ürün ve hizmetin inovasyon olarak görülmesi veya değerlendirilmesi düşünülemez.

2- İnovasyon çok büyük keşifler şeklinde olmak zorunda değildir: İnsanları şaşırtmak ve değer yaratmak için basit çözümler de yeterlidir. Bireylerin sorunlarına odaklanan şirketlerin yaptığı inovasyonların odak noktası budur.

3-İnovasyon teknolojiden ayrı düşünülemez: İnovasyon yeni teknolojiler yaratmak değildir. Var olan teknolojileri kullanarak insanlara farklı ve özel bir ürün/hizmet sunmakla ilgilidir ama teknolojiden ayrı düşünülemez. Bunun için teknolojinin fikirlere ne kadar imkan sağlayabileceğini bilmek gerekir.

4-Yıkıcı inovasyonlar gerçekleşmek zorundadır: Değişim kaçınılmazdır. Bu yüzden çeşitli sektörlerde yıkıcı inovasyonlarla karşı karşıyayız. Bu zamanın kendi içinde ortaya çıkarttığı bir akıştır. Bu yüzden gerçekleşmesi gereklidir. Her şirket yıkıcı inovasyon yapamaz şüphesiz ama zamanın değişinden ve fırsatlara ulaşmanın yolunu bulmaktan her şirket faydalanabilir.

5-İnovasyon, proje yönetimi değildir: Proje yönetim ilkeleri inovasyonun her aşamasına uyarlanabilir. Hali hazırda proje yönetim ilkelerinin hayatın her alanında olduğu çok bilinmeyen bir gerçektir. Bireylerin iş hayatı veya özel hayatlarında yaptıkları her planlama bir proje yönetimidir. Bu kadar yaygın ilkelere sahip olmasına rağmen inovasyon ve proje yönetiminin ayrı ayrı düşünülmesi gerekmektedir. Sonuçları oldukça farklı çalışmalardır bunlar.

Photo by Thomas Kolnowski on Unsplash

Proje yönetiminin şirketlere ve dolayısıyla toplumlara etkisi oldukça fazladır. Bu çalışmalar daha çok bireylerin bilmediği bir doğrultuda gerçekleştirilir. Şirketlerin sunduğu her yeni ürünün, fonksiyonun ve işlem yapabilme yetkinliğinin arka planında çok yoğun ve büyük bir emek vardır. Bu emek ve bilgi başka projelere aktarılarak büyür ve proje yönetim ilkelerinin sürekli olarak güncel ve canlı kalmasını sağlar. Bu yüzden sıkça inovasyon ile karışır.

İnovasyonun ne olduğunun çok iyi anlaşılması şarttır. İnovasyon her zaman üst yönetim tarafından desteklenmelidir. Devamında ise inovasyon için stratejinin, araçların ve iklimin kurgulanması olmazsa olmazdır. Bu yapılacak çalışmalar ile beraber inovasyon bir süreçten kültüre doğru evrimleşecektir.

Şirketler; teknoloji, veri ve bireylerin bilinmeyen ihtiyaçlarını çözümleyerek müşteri(hatta toplum)tarafında çok büyük ve önemli sonuçlara ulaşabilirler. Bunun adı inovasyondur. Şirketlerin ürün ve hizmetlerinde “şaşırtıcı” veya “beklenmedik” özelliklerini taşımayan her ürün ve hizmet inovasyon değil, başarılı proje yönetimidir. İnovasyon kültürü şirketlere yerleştirildiğinde ise inovasyon nedir, ne değildir, nasıl yapılır sorunları tamamen ortadan kalkar ve şirketler üretken, fikirlerin hayat bulduğu inovatif şirketlere dönüşecektir.

Teşekkürler
Tomorrow

Bu yazıyı paylaş:

Yorum gönder