Tomorrow

Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı

Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı

Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı- Stephen R. Covey

Bireyler ne kadar yetkin ve yetenekli olursa olsun, kendilerini ve çevresini etkili bir şekilde yönetmedikçe, insanları etkilemedikçe ve işbirliği içerisinde etkileşimde bulunmadıkça sürdürülebilir ve kalıcı bir başarıya sahip olamaz.

Stephen R. Covey, Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabında geliştirilen alışkanlıkların kalıcı başarıyı nasıl getirdiğini anlatıyor.

🎯 1.Alışkanlık- Proaktif Ol
Proaktivite, insanın kendi yaşamının sorumluluğunu üstlenmesi anlamına geliyor. Stephen R. Covey bu alışkanlığı “Davranışlarımız, koşullarımızın değil, kararlarımızın bir işlevidir.” şeklinde açıklıyor.

🎯 2. Alışkanlık- Sonunu Düşünerek İşe Başla
Kişinin olmak istediği kişi ve yapmak istediği şeylerle ilgili zihnini kontrol edebilmesi ve davranışlarını bu amaca göre ölçebilmesi anlamına gelir. Belirli ilkeler bütününü de kapsayan bu alışkanlığı Covey şöyle ifade ediyor: “Her gün gerçekten en önemli şeyleri yapmayı ve olmayı, o resmi aklımızda tutarak başarırız. Eğer merdiven duvara dayanmamışsa, attığımız her adım bizi yanlış yere götürür.”

🎯 3. Alışkanlık- Önemli İşlere Öncelik Ver
İrade ve zaman yönetimini de içine alan bu alışkanlık adımı, modern dünyada pek çok işle uğraşan insanın odağını kaybetmemesi için önemli bir adım olarak görülüyor.

🎯 4.Alışkanlık- Kazan/Kazan Diye Düşün
İnsani ilişkilere bütünsel bir yaklaşım geliştiren bu alışkanlık adımı, sürekli olarak karşılıklı yarar ilişkisinin gözetilmesini ifade ediyor. Covey “Ortadaki şeyin herkese yetecek kadar bol olduğu, bir kişisinin başarısının diğerlerinin başarısızlığı pahasına elde edilmediği ya da onun dışlanmadığı paradigması.” diyerek kazan-kazan felsefesini açıklıyor.

🎯 5. Alışkanlık- Önce Anlamaya Çalış Sonra Anlaşılmaya
Empatik iletişim ilkelerinin önemini vurgulayan Covey, okuma ve yazmaya verilen önem kadar dinlemeye önem verilmediğini ve bu yüzden de iletişim sorunlarının ortaya çıktığını söylüyor.

🎯 6. Alışkanlık- Sinerji Yarat
Covey, “Kimsenin tek başına başaramayacağı hedeflere ulaşmak için insanların güçlü yanlarını pozitif ekip çalışmasıyla birleştirin.” anlayışıyla toplulukla birlikte hareket etmenin önemini ortaya koyuyor.

🎯 7. Alışkanlık- Baltayı Bile
Sürdürülebilir, uzun vadeli, etkili bir yaşam tarzı yaratmak için kaynaklarını, enerji ve sağlığı dengelemek ve yenilemek gerekiyor. Bu alışkanlık; fiziksel, zihinsel, duygusal/sosyal ve ruhsal olarak 4 boyutun uyumlu bir şekilde sürekli yenilenmesini ifade ediyor.

Bu yazıyı paylaş: