Tomorrow

Dünyamızı Isıtan Gıdalar : Dana Eti ve İnek Sütü

Dünyamızı Isıtan Gıdalar : Dana Eti ve İnek Sütü

1800’lerin başında henüz 1 milyar nüfusa sahip olan dünyamız, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra giderek artan bir hız ile şu anki nüfusuna ulaşarak, yaklaşık 7.8 milyar insana ev sahipliği yapmaktadır. Popülasyondaki bu artış ile beraber doğal kaynakların tahrip edilmesi, küresel ısınma başta olmak üzere birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.

Artan dünya nüfusuna paralel olarak, gıdaya olan talep de artmaktadır. Bu talebi karşılayabilmek için hayvancılıkta yoğun üretim sistemleri kullanılmaktadır. Bu üretim sistemleri ile birlikte, hayvancılık sektörü sera gazı salınımlarında önemli bir paya sahip olmaktadır.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, küresel insan kaynaklı sera gazı salınımlarının %14.5’ini hayvancılık kaynaklı olduğunu bildirmiştir. Bu salınımların yaklaşık %50’sini ise metan gazı oluşturmaktadır. Küresel Hayvancılık Çevresel Değerlendirme Modeli’nde (GLEAM) bildirildiğine göre sığırlar, hayvancılık sektörünün sera gazı salınımlarının %62’sine eşdeğer, yaklaşık 5 gigaton CO2 salınımı ile en büyük orana sahiptir. Sığırlar ile karşılaştırıldığında ise, domuz eti üretimi 0.82 gigaton CO2-eq, tavuk eti ve tavuk yumurtası üretimi 0.79 gigaton CO2-eq, bufalo eti ve bufalo sütü üretimi 0.7 gigaton CO2-eq, ve küçükbaş eti ve küçükbaş sütü üretimi 0.5 gigaton CO2-eq salınıma sahiptir. Geri kalan emisyonlar ise diğer kümes hayvanları ve gıda olarak tüketilmeye uygun olmayan ürünlere aittir.

Kaynak : GLEAM

Hayvan bilimciler, besleme, yetiştirme ve ıslah çalışmalarıyla bu emisyonları azaltmaya çalışırken bizler de dana eti ve inek sütü tüketimlerimizi azaltıp, diğer hayvansal ürünlerin tüketimine yönelerek sürdürülebilir tüketime katkıda bulunabiliriz. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun tahmini 9.7 milyara ulaşması beklenmektedir. Mevcut üretim sistemlerimiz ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmezsek, yakın gelecekte bizi büyük sorunlar bekliyor olacak.

Bir Çin atasözü der ki: “Bir ağaç dikmek için en iyi zaman 20 yıl öncesiydi. Bir sonraki en iyi zaman ise şimdi.”  

Teşekkürler,
Ahmet Akyol

KAYNAKLAR:

Bu yazıyı paylaş: