Tomorrow

Deneyimsel Öğrenme Teorisi

Deneyimsel Öğrenme Teorisi

Deneyimsel Öğrenme Teorisi, bireyin çevresiyle etkileşim içinde olduğu süreçlerin ve deneyimlerin üzerine odaklanır. Bu teoriye göre, insanlar çevreleriyle etkileşime geçtikçe öğrenirler ve deneyimlerinden bilgiyi edinirler.

Amerikalı psikolog John Dewey’in fikirleri üzerine inşa edilen bu teoriye göre; deneyimlerimizden öğrenme, yaşadığımız olaylara aktif olarak katılarak gerçekleşir. Teoriye göre öğrenme dört temel adımda sağlanır:

1. Dış dünyadan aldığımız duyuların oluşturduğu deneyimler.

2. Deneyimler üzerine yaptığımız yansıtmalar.

3. Anlama çabamız sonucunda vardığımız kavramsallaştırmalar.

4. Yeni bilgileri gerçek yaşamda test ettiğimiz uygulamalar.

Bu yazıyı paylaş: