Tomorrow

Bulut pazarının büyüme lideri: Bulutistan

Bulut pazarının büyüme lideri: Bulutistan

Dünyada hız kazanan dijital dönüşüm, bulut teknolojileri pazarının büyümesini tetikledi. Çevik ve dayanıklı sistemler kurarak verimliliğini artrmak ve iş sürekliliğini garanti altına almak isteyen şirketler, yüzünü bulut teknolojilerine çevirdi. Bilişim sektörünün gelişiminde katalizör görevi gören bulut teknolojileri, dijital iş modellerinin en önemli sac ayağını oluşturuyor.

Dijital dönüşümün enstrümanları arasında ilk sırada yer alan bulut teknolojileri, sunduğu maliyet, verimlilik, veri güvenliği ve büyük veri işleme ve yedekleme avantajlarıyla tüm sektörlerin ihtiyacı haline geldi. Küresel araştırmalara göre, 2023’te yaklaşık 600 milyar dolar büyüklüğe ulaşan küresel bulut pazarının 2027’de yaklaşık 900 milyar dolara ulaşması bekleniyor.  Türkiye’de ise henüz olgunlaşma aşamasında olan pazarın 500 milyon dolar civarında olduğu, birkaç yıl içerisinde 1 milyar dolar seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bugünün hızla yarışan dünyasında yüzünü geleceğe dönen şirketler, yeni nesil teknolojilerin gücüyle dijital eko sitemdeki yerini alıyor. İşletmelere verilerini güvenle işleme, saklama ve yönetme imkanı tanıyan bulut teknolojileri de işletmelerin dijital dönüşüm yolculuğuna rehberlik ediyor. Alt yapılarını buluta taşıyan şirketler, yüksek operasyon ve işletme maliyetlerinden kurtularak iş hedeflerine odaklanabiliyor. Bulut çözümleri, iş performansını iyileştirme yeteneği, hibrit ve ihtiyaca yönelik “kullandıkça öde” gibi modellerle de yüksek verimlilik arayışlarına çözüm sunuyor. Veri bütünlüğü ve güvenliğini korumaya yönelik yasal düzenlemeler pazarın büyümesini destekliyor. Büyümede itici gücün yapay zeka ve katma değerli bulut hizmetlerinin uygulama modernizasyonları olacağı tahmin ediliyor.

Sağlık, perakende ve finans yıldız sektörler

Özellikle sağlık, perakende ve finans sektörlerinde hızlanan rekabet ortamı, bulut teknolojilerinin bu alanlardaki iş yükünü daha da artırıyor. Bulut teknolojileri, bu sektörlerin kesintisiz ve gerçek zamanlı yönetim ihtiyacının formülünü sunuyor. Şirketler hızlı karar verme süreçlerini bulut teknolojilerinin sunduğu doğru içgörüler ve veri odaklı, kapsamlı saha analizleri ile destekleyerek müşteri deneyimini iyileştirebiliyor. Böylece özellikle kriz zamanlarında ya da dalgalı piyasa koşullarında hızlı, veriye dayalı ve etkin bir yönetim gücü elde edebiliyorlar.

Başarılı ve sürdürülebilir bir dijital dönüşüm yatırımının satış, finans ve tedarik zincirini kapsaması gerekiyor. Çünkü bu 3 halkada yapılan dönüşüm, müşteri deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Gerçek dünyanın aynaya yansıyan yüzü olan finansın dönüşümü, satış ve tedarik zincirindeki dönüşümün fitilini ateşliyor.

Bulut teknolojilerine yönelik yatırımlardaki artışın bir diğer itici gücünü de bilgi güvenliği oluşturuyor. Kamu gibi bilgi güvenliğinin çok önemli olduğu sektörlerde bulut ihtiyacı artıyor. 2024 yılında devletlerin öncelikli yatırımları arasında bulut teknolojilerinin yer alması bekleniyor. Yerli ve milli bulut teknoloji şirketi Bulutistan da bilgi güvenliğine yönelik hassasiyeti ile kamu projelerinde bulut teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırıyor.

240 yeni bulut müşterisi kazandı

Bulut teknolojilerindeki bu olağan üstü büyüme, kuşkusuz Türk bulut hizmet sağlayıcılarının da büyüme performansını doğrudan etkiliyor. “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı” vizyonu ile sektörlerle çözüm ortaklığı kuran Bulutistan da 2023 yılında finansal ve operasyonal olarak hedefinin üzerine çıkarak,  gelirlerinde dolar bazında yüzde 100’ün üzerinde artış elde etti. 2023 yılında cirosal olarak sektörel büyüme oranı yüzde 260 olarak gerçekleşti. Eğitimde yüzde 233, enerjide yüzde 167, e-ticarette yüzde 267, finansta yüzde 252, holding sektöründe yüzde 205, perakendede yüzde 327, sağlıkta yüzde 450 ve kamuda ise yüzde 169 ciro büyümesi elde etti. Türkiye pazarında geçtiğimiz yıl 240 yeni bulut müşterisi kazanırken, toplam bulut kapasitesini yüzde 100’ün üzerinde artırdı. 2024’te 350’yi aşan iş ortaklarına yenilerini eklemeye ve 800’ü aşkın şirketin yer aldığı müşteri ağını daha da genişletmeye odaklanarak büyüme yolculuğunu hızlandırmayı hedefliyor.

Yurt dışı yatırımlarını artıracak

2023 yılı, Bulutistan için küresel bulut pazarındaki konumunu yukarılara taşıdığı bir dönem oldu. Avrupa pazarındaki genişleme stratejisinin bir parçası olarak Almanya’da ICT Cloud GmbH şirketini kurdu. Yurt dışında bir yandan hiper ölçekli şirketlerle mücadele ederken her zaman ulaşılabilir özelliğini koruyarak büyük bir avantaj elde etti. Hizmet portföyündeki geniş yelpazesi ile yurt dışı pazarlarda da büyümesini hızlandıran şirket, uluslararası gelirlerini de yüzde 200 artırdı. Şirket 2024 yılında yurt dışında 2 yeni node daha açarak yurt dışı yatırımlarını artırmayı planlıyor.

Bu yazıyı paylaş: