Tomorrow

Bulutistan: Yapay Zeka Bulut Bilişim Çözümleri ile Verimliliğinizi Arttırın!

Bulutistan: Yapay Zeka Bulut Bilişim Çözümleri ile Verimliliğinizi Arttırın!

Bilgi çağı pek çok teknolojinin gelişmesine tanıklık ettiğimiz bir çağ. Baş döndürücü bir hızla büyüyen teknoloji dünyasında bugün konuşulan iki temel başlık da şüphesiz yapay zekâ ve bulut bilişim.

Veri odaklı dünyada işletmeler ve bireysel kullanıcılar tarafından her saniye çok sayıda veri yaratılıyor, yükleniyor, indiriliyor, işleniyor. Yapay zekâ ve bulut altyapıları, bu denli büyük veri havuzlarını yönetmenin önündeki engelleri aşma noktasında büyük kolaylık sağlıyor.

Yapay zekayı bulutta kullanmak verimliliği artırıyor

Yapay zekâ, öğrenebilen ve belirli insan görevlerini yerine getirebilen bilgisayar sistemlerini ifade eder. Bu sistemlerin başarısı, doğru ve çok veri ile beslenmesine bağlıdır. Ayrıca bu zeki sistemler yoğun miktarda veri üretir.

Günümüzde yapay zekâ popülerliği, yeni çağın temeline oturan bulut bilişimin genişlemesiyle birçok noktada çakışıyor. Bulut bilgi işlem ortamındaki yapay zekâ özellikleri, iş operasyonlarını daha verimli, stratejik ve içgörü odaklı hale getirirken aynı zamanda ek esneklik, çeviklik ve maliyet tasarrufu da sağlıyor. Yapay zekayı bulutta kullanmak, işletmelerde dijital dönüşümü desteklerken bulut performansını ve verimliliğini de artırıyor.

Kısaca yapay zekâ bulut bilişim, yapay zekâ (AI) ve bulut bilişimin birleşimini ifade ediyor. Yapay zekâ sistemlerini klasik on-prem mimarilerde yönetmek oldukça güçtür. Artan depolama kapasitesi ve işlemci performansı ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak yapılar bulut bilişim altyapıları olduğundan yapay zekâ üreticileri gün geçtikçe daha çok bulut bilişim sistemlerini tercih ediyor.

Bulutistan’ın çözümlerinde yapay zekâ nasıl yer buluyor?

Türkiye’nin ilk yerli bulut servis sağlayıcısı Bulutistan, geliştirdiği çözümlerle yapay zekâ araçlarını kullanmak isteyen işletmelere pek çok avantaj sunuyor. En öne çıkan avantaj da veriyi Türkiye’de tutarken, bulut bilişim hizmetlerinden faydalanabilmek… Makine Öğrenmesi ve Karar Destek Sistemlerini kullanmak isteyen işletmeler, böylece şirket verilerini yurt dışına çıkartmadan bulut altyapısına taşıyabiliyor.

Zeki bilişim sistemleri veri işlerken, CPU (işlemci) performansı yanında yoğun GPU (grafik işlemci) performansı da arar. GPU tabanlı sunucular, yüksek maliyetli yapılar olması nedeniyle işletmeler ilk yatırım maliyetine katlanmadan, Bulutistan’dan GPU mimarisine sahip sunucuları kullanabiliyor.

Tek faaliyet alanı bulut teknolojileri olan Bulutistan’ın geliştirdiği sektöre özel çözümlerin altyapılarına IBM’in Watson tabanlı CP4D platformu entegre edilmiş durumdadır. Böylece işletmeler, IBM CP4D platformunu kullanarak Büyük Veri, önceden eğitilmiş makine öğrenimi modelleri, özel model eğitimi ve AI yönetim araçları dahil olmak üzere çok çeşitli AI hizmetlerinden faydalanabiliyor. 

Yapay zekâ bulut bilişim hangi sektörlerde tercih edilmektedir? 

Finans: Yapay zekâ bulut bilişimi, dolandırıcılığı tespit etmek, otomatik risk değerlemesi ve kişiselleştirilmiş finansal ürünler / hizmetler geliştirmek için kullanılır.

Perakende: Kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunmak, müşterilere ürün önermek, envanter yönetimini geliştirmek için kullanılır.

Lojistik: Talep ve kapasite tahmini yapmak, rota optimizasyonu yapmak, maliyet düşürmek ve gelirleri arttırmak için kullanılır.

Sağlık Hizmetleri: Yapay zekâ bulut bilişimi yeni ilaçlar ve tedaviler geliştirmek, riskli hastalıkları teşhis etmek ve hastalara kişiselleştirilmiş bakım sağlamak için tercih edilir.

Yapay zekânın bulut bilişime kazandırdığı avantajlar nelerdir?

Ölçeklenebilirlik: Yapay zekâ bulut bilişim platformlarının ölçeği gerektiği gibi büyütülebilir veya küçültülebilir; bu da onları her büyüklükteki firma için ideal kılar.

İnovasyon: Yapay zekâ bulut bilişim platformları, firmalara yapay zekâ teknolojilerine kolaylıkla erişebilme imkânı sağlar.

Maliyet tasarrufu: Yapay zekâ bulut bilişimi, sektör ve ölçek bağımsız her firmaya yüksek yatırım maliyetlerine katlanmadan, yapay zekâ araçlarını kullanabilme fırsatı yaratır. Rekabet avantajını arttırır.

Teşekkürler,
Altuğ Eker
Bulutistan İcra Kurulu Üyesi

Bu yazıyı paylaş: