Tomorrow

Kurumsal Akademilerde Yetişkinler İçin Sosyal ve Duygusal Öğrenme – SEL

Kurumsal Akademilerde Yetişkinler İçin Sosyal ve Duygusal Öğrenme – SEL

Dorothy Law Nolte ünlü bir şiirinde şöyle söyler:

“Eğer çocuklar kabullenerek yaşarlarsa, Sevmeyi öğrenirler. Çocuklar güvenlik içinde yaşarsa, kendilerine ve başkalarına inanmayı öğrenirler. Çocuklar samimiyetle yaşarsa, dünyanın yaşanacak güzel bir yer olduğunu öğrenirler.” 

Şimdi bu parçadaki “çocuklar” kelimesini “yetişkinler” kelimesi ile değiştirelim.

Sizler için daha anlamlı oldu değil mi?

1979 yılına dayanan SEL metodu daha çok çocuklarla çalışılsa da SEL metodunu çocuklara uygulayan eğitmenlerde ve ebeveynlerde büyük oranla gelişim gözlemlenmiş. Yapılan araştırmalar sonucunda ise SEL metodu için çocuklara yönelik yapılan çalışmalara, yetişkinler için olan yeni modeller eklenmiş.

Çocuklarda yapılan araştırmalarda SEL metodunu uygulanan öğrenme ortamlarında %13’ü aşkın bir başarı artışı gözlemlenmiş. Bununla birlikte öğrenme ortamı sonrasında ise iş hayatında katılan bireylerde %79 iş başarısı da araştırma sonuçları arasında.

Artık yetişkinler için sosyal ve duygusal sağlık her zamankinden daha fazla ön planda.

Peki nedir bu SEL?

Sosyal-duygusal öğrenme (SEL), yetişkin planlarında bireyin duyguları anlamak ve yönetmek, olumlu hedefler belirlemek ve bunlara ulaşmak, başkaları için empati hissetmek ve göstermek, olumlu oluşturmak ve sürdürmek için gerekli bilgi, tutum ve becerileri edindiği ve etkili bir şekilde uyguladığı süreçtir

Yukarıdaki tanıma baktığımızda, çalışma ortamında hepimizin istediği ve hayalini kurduğu takım arkadaşlarının tanımlaması gibi gözüküyor.

Peki bu gelişimi nasıl sağlayabiliriz?

1994 Yılında kurulan Akademik Sosyal ve Duygusal Öğrenme İçin İş Birliği Platformu (CASEL)

SEL kavramını daha anlaşılır hale getirmek için beş başlığa ayırıyor. Bu başlıklar altında, şirketlerdeki kurumsal akademi çalışmalarına odaklanmak ve yeniden tasarlamak bambaşka bir öğrenme, gelişim süreci yaratacaktır.

1- Öz Farkındalık

Kişinin kendi duygularını, düşüncelerini ve değerlerini ve bunların bağlamları arasındaki davranışları nasıl etkilediğini anlama yeteneğidir.

2- Öz Yönetim

Kişinin duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını farklı durumlarda etkili bir şekilde yönetme yeteneği olarak tanımlanır. Bu basamak, kişinin sadece kendine değil çevresindekilere de fayda sağlayacak kararlar almak becerisini geliştirir.

3- Sosyal Farkındalık

Bu basamak, en iyi Öz Farkındalık ile karşılaştırılınca anlaşılabilir. Öz Farkındalık bireyin kendini ve eylemlerini anlama becerisine odaklanırken, Sosyal Farkındalık diğer insanları ve topluluğu anlama becerisine odaklanır. Bu basamak şu ‘’ünlü düşünür’’ sözü ile en kolay anlatımına ulaşmıştır, ‘’Başkalarına size nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle davranın’’

4- İlişki Becerileri

Genel olarak diğer insanlar ile olumlu ilişkiler kurma, sosyal sürdürme ve yol boyunca olumsuz sosyal baskılara direnirken başkalarıyla etkileşimli bir şekilde iletişim kurmayı öğrenme yeteneği olarak görür ve tanımlar.

5- Sorumlu Karar Verme

Kişisel davranışın sonuçlarını veya farklı seçimlerden ortaya çıkması muhtemel olası sonuçları göz önünde bulundurarak etik, güvenli, özenli ve yapıcı karar verme yeteneği olarak tanımlanabilir.

Teşekkürler,
Utku Haser

Bu yazıyı paylaş: