Tomorrow

Teknoloji Sektöründe ‘Kadın Emeği’ Hakkettiği Değeri Buluyor mu?

Teknoloji Sektöründe ‘Kadın Emeği’ Hakkettiği Değeri Buluyor mu?

Dünya hızla değişiyor ve bizi insanlığın onlarca yıldır ulaşmayı hayal ettiği heyecan verici, teknolojiyle dolu bir çağın tanıkları yapıyor. Teknoloji devrimi 20. yüzyılın ortalarında başlamış olsa da, Covid-19 salgını ile ivmelenen bir yayılım gösteriyor. 2021 McKinsey Küresel Yönetici Anketine bakacak olursak bu ivme ile teknoloji dönüşümü beklenen öngörümlemelere göre yedi yıl hızlanmış durumda. Sonuç olarak, şirketler artık teknoloji yeteneği için boşlukları doldurmak, daha gelişmiş platformlar kullanmak ve inovasyonu hızlandırmak zorundalar. Teknolojiyle ilgili beceriler, bilgi ve yetenekler yüksek talep görüyor ve bunlara sahip olan iş arayanlara, sahip olmayanlara kıyasla avantajlı bir başlangıç sağlıyor.

Pandemiden önce kadınlar teknoloji endüstrisindeki yerlerini güvence altına almak ve hak ettikleri pozisyonlara ulaşmak için zaten mücadele ediyorlardı. 2021 tarihli “Teknolojide Kadınlar (Women in Tech) Raporu”, Covid-19’un kadınları ev sorumluluklarıyla bunaltarak ve uzaktan çalışmayla iş-yaşam dengesini bozarak durumu daha da kötüleştirdiğini ortaya koydu. Örneğin, erkeklerin %36’sına kıyasla, kadınların %57’si işte tükenmişlik hissediyor. Ayrıca kadınların pandemi nedeniyle işlerini kaybetme olasılıkları erkeklere kıyasla maalesef iki kat daha fazla olarak değerlendirmelere yansıyor.

Teknoloji endüstrisi planlarında 2022 yılında da şirketler, cinsiyetler arasındaki farkı kapatmaya devam edecek. Deloitte tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelere göre, büyük küresel teknoloji firmalarının ortalama olarak 2022’de işgücünde toplam kadın temsilinin 2019’a göre %2’lik bir orandan biraz fazla artarak yaklaşık %33’e ulaşacağını tahmin ediliyor. Bu artış, küçük olsa da, aslında kayda değer bir ilerlemeyi temsil ediyor. Soyal parametrelerede Küresel ibreleri hareket ettirmek zordur ve kadınları işe almak, işte kalmalarını sağlama ve terfi ettirmek için agresif kampanyaların bile yavaş çalıştığı görülmüştür. Ancak bu ilerleme doğru yönde atılmış bir adım olsa da, teknoloji şirketlerinin bu sayıları iyileştirmek için daha fazla çalışması gerekmektedir.

Teknoloji alanındaki kadınların yalnızca %38’i, kuruluşlarının pandemi sırasında kendilerini destekleme taahhüdünün yeterli olduğunu düşünüyor ve yalnızca %30’u işverenlerinin esnek çalışmaya erişimlerini artırdığını söylüyor.

Teknolojideki kadınların %51’i kariyer beklentileri konusunda pandemi öncesine göre şimdi daha az iyimser hissediyor ve %57’si en büyük neden olarak iş-yaşam dengesi eksikliğini göstererek 2 yıl içinde işverenlerinden yeni bir görev için ayrılmayı bekliyor.

Büyük teknoloji şirketlerinin kadın işgücünün temsili konusunda yavaş ama istikrarlı bir ilerleme kaydettiği ve teknik rollerdeki kadınların oranının son üç yılda istikrarlı bir şekilde arttığı doğru. 20 büyük teknoloji şirketi ile gerçekleştirilen Women @ Work global survey anketine göre, yıllık işgücünün bir analizi çeşitlilik raporları, son iki yılda toplumsal cinsiyet cephesinde ivmelerini sürdürdüklerini gösteriyor.

Ancak bu ilerleme şimdi pandeminin baskıları altında farkı değişkenlerle yorumlanabilir perspektifler barındırıyor. Deloitte’un küresel anketine göre, kadınların sektördeki iş-yaşam dengesinden memnuniyet oranı pandemi öncesi %70’ten %32’ye düştüğü görülüyor. Ve bu, teknolojideki kadınlar söz konusu olduğunda çok çarpıcı istatistiklerden sadece biri, ankete katılanların her kategoride mental memnuniyet değerlerinin çift haneli rakamlara düşmüş olması. Yani kadınların şirketlerdeki popülasyonu artsa bile edindikleri ünvan ve kariyer konumlandırılmaları maalesef yönetim masalarından uzakta kalmaya devam ediyor.

Farklı sektörlerdeki cinsiyet çeşitliliği hedeflerinin hala devam eden eksikliği ile kadınların teknolojide ilerlemesinin geleceği daha da bulanık hale geliyor. Bu zorlukların başında, elde tutma, ödeme ve terfi ile ilgili kalıcı sorunlar yer almaktadır. Sektördeki kadın işçilerin yarısı, kariyerlerinin ortasında teknolojiden ayrılıyor ve kadınlar, teknolojinin üst düzey liderlik rollerinin dörtte birinden daha azını oluşturuyor – toplumsal cinsiyet yanlılığı, kadınların liderlik pozisyonlarına geçmesini engelleyen en büyük engel. Teknoloji sektöründeki kadınların şaşırtıcı bir şekilde %22’si, hem eski hem de yeni ilerlemenin önündeki engeller göz önüne alındığında, işgücünü tamamen terk etmeyi düşünüyor.

Değer yaratmak ve pazarda rekabet edebilmek için teknoloji sektörünün kadınları cezbetmek ve elde tutmak için daha çok çalışması gerekiyor. Araştırmalar, çeşitli ekiplerin daha iyi performans gösterdiğini ve daha yenilikçi olduğunu, daha iyi iş sonuçları ürettiği ve önemli rol modelleri sağladığı kanıtlanmış çeşitli liderliklerle defalarca gösterdiği görülüyor. Aynı derecede önemli olan, teknoloji şirketlerinin şu anda masada hiç para bırakma lüksü yok! Yakın tarihli bir CNBC anketine göre, teknoloji yöneticilerinin yaklaşık %60’ı, şirketleri için en büyük endişenin nitelikli çalışanlar bulmak olduğunu ve siber güvenlik ve tedarik zincirlerinden bile daha yüksek bir endişe olduğunu söylemişti. Peki artık yetenekli ve güçlü kadın yöneticiler için daha çok yönetim koltuğu açmanın zamanı gelmedi mi?

Teknoloji şirketlerinin pandemi sonrası karşılaşacakları zorluklarla birlikte, kadınları işe alma çabalarını hızlandırmak kritik bir görevdir ve geç kalınmış bazı adımları atarak profesyonel düzeltmelere başlayabilirler:

  • Daha geniş bir yetenek havuzuna ulaşın: Pandeminin ötesine bakan teknoloji şirketleri, gelecekteki iş modellerinin daha geniş ve daha çeşitli bir yetenek havuzuna ulaşmalarına nasıl yardımcı olabileceğini düşünmelidir. “Her yerden çalışın” (“Work from anywhere”) modelleri, ülke çapında veya ötesinde olağanüstü, çeşitli yetenek havuzunu genişletebilir.
  • Göz ardı edilen yeteneklerden işe alım: Teknoloji şirketleri, işe dönen veya diğer sektörlerden geçiş yapan kadınları çekmeyi ve kariyer değiştirenler ve özgeçmişlerinde “geleneksel olmayan yetenekleri” geliştirmeyi hedefleyebilir. Bugün teknoloji alanında çalışan bir çok kişinin eğitim geçmişine bambaşka alanlarda başlayıp sonrasında ilgi duydukları alanlarda profesyonel kariyerlerine devam ettiği gerçeğini şuraya not etmekte fayda olabilir.
  • Adil terfi ve hak ettiğini vermek: Cinsiyet yanlılığı, teknoloji sektöründe çalışmakta olan kadınların liderlik pozisyonlarına geçmesinin önünde en büyük engeldir. Resmi mentorluk/gelişim programları ve yüksek performans gösteren yetenekleri tespit etmek ve desteklemek için kadın ve erkeklere yönelik eğitime ve terfiler için cinsiyet hedeflerine odaklanmak, elde tutmayı iyileştirme ve kadınların üst düzey yönetici seviyelerine ilerlemelerini sağlama konusunda uzun bir yol kat edebilir. Çoğu zaman sosyal hayatta harika işler çıkaran ve problem çözme eylemini 7/24 sağlayan kadınlara fırsat verilmesi şirketlerin hayal ettikleri yöneticilere kavuşmasını sağlayabilir.
    Artık teknoloji şirketlerinin kadın istihdamında yüksek vitese geçme zamanı çoktan gelmiştir. Pandemi uzaktan çalışma ve dijitalleşme gibi diğer kritik trendleri hızla ilerlettiği gibi, kadınları cezbetmek ve elde tutmak da en önemli odak noktası olmalıdır. Kadınların bakım ve refahı iş ile dengelemesine yardımcı olan ve aynı zamanda ilerleme ve ücret için eşit fırsatlar sunmaya devam eden proaktif olarak programlar ve politikalar geliştiren şirketler, pandemi sırasında yapılan olumsuz değerlendirmeleri tersine çevirebilir. Dahası, teknoloji şirketlerini pandemi sonrası her zamankinden daha güçlü bir konuma getirebilir.

Kadınların Teknolojide Görünürlük Kazanmaları Neden Önemli?
Cinsiyet eşitsizliğini düzeltmek ve kadınların teknolojideki görünürlüğünü artırmak, hem kadınlara hem de teknoloji kuruluşlarına şu yollarla fayda sağlayabilir:

Kadınların şirketlerde çalışmakta oldukları rollerden ayrılmasını önlemek ve böylelikle nitelikli işgücünü elde tutmak.
Kadınları becerilerini geliştirmeleri ve üst düzey yönetici pozisyonlarına terfi etmeleri ve/veya diğer cazip kariyer seçeneklerinin kilidini açmaları için güçlendirmek.
Kadın teknoloji profesyonelleri için kariyer memnuniyetini ve dinamiklerini geliştirmek.
Şirketlerin daha iyi ürünler geliştirmesine ve/veya daha iyi hizmetler sunmasına yardımcı olmak.

Teknoloji Sektöründe Kadınları Nasıl Desteklersiniz?

  • Kadın liderliği ve işyeri çeşitliliği, iş dünyası için faydalıdır, ancak aynı zamanda teknoloji alanında çalışmak isteyen gençler ve kızlar için de ilham vericidir. Çocukların temsili gördüğü bir dünya inşa etmek, kadınları teknoloji konusunda yetersiz olduklarına inandıran bir zihniyeti azalttığı için çok önemlidir. Bu nedenle, kadınları teknolojide ve kariyer hedefleri doğrultusunda ilerlemelerinde desteklemeye yardımcı olan prosedürleri, girişimleri ve fırsatları uygulamak çok önemlidir. İş liderleri, kadınlara eşit şans sağlayan ve mesleki gelişimlerini besleyen çeşitli çözümlerle bunu başarabilir.
  • Şirketler, kadınların teknoloji endüstrisinde karşılaştıkları engellerle ilgili bilgilerini genişletebilir. Bununla kadın çalışanlarının ve iş arayanların işlerini kolaylaştırmak için neler yapabileceklerini daha iyi anlayabilirler.
  • Şirketler, özellikle liderlik pozisyonlarında erkekler ve kadınlar arasında eşit iş terfisini beslemelidir. Kadınların mucize yaratmalarına belki de izin verme zamanı gelmiştir.
  • Şirketler, ekip performansını veya finansal gidişatlarını iyileştirmek için kadınları teknolojide desteklemeyi hedeflememelidir. Temsil, bilişsel çeşitlilik, mutlu işyerleri ve motive çalışanlar için kritik öneme sahiptir. Ancak teknolojide eşit başarı şansına sahip kadınlar aynı zamanda gelecek nesillerin büyüyebileceği, gelişebileceği ve endüstride yenilik yapabileceği daha iyi bir dünyaya giden bir yoldur.

Özetle, şirketler teknoloji alanında başarılı olmak istiyorlarsa, özellikle dünya genelinde pandemiden endemik hale geçme adımları atılırken, teknolojide cinsiyet çeşitliliğini ilerletme taahhütlerini yenilemeli, artık cinsiyetçi ön yargılardan kurtulmalıdırlar.
Eşitliği teşvik etmek ve modası geçmiş klişelerin üstesinden gelmek için teknoloji alanında kadınların daha fazla görünürlük kazanması gerekiyor. Bu, şirketler için daha fazla kariyer fırsatı, daha fazla teknoloji işgücü katılımı ve daha iyi iş sonuçları sağlayacaktır.
Bir tek teknoloji değil hayatın her alanında sayısız başarıya imza atan nice kadını başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada nice hak edilen başarılı pozisyonlarda görmek ve alkışlarımızı eksik etmemek dileğiyle.

Teşekkürler,
Onur Korucu

Bu yazıyı paylaş: